Usługi

 • Doradztwo ogrodnicze
 • Projektowanie terenów zielonych
 • Inwentaryzację i renowację parków zabytkowych
 • Zakładanie terenów zielonych:
  • ogrody przydomowe
  • rezydencje
  • parki
  • zieleńce
 • Rekultywacja terenów przemysłowych
 • Instalacja nawadniająca
 • Szeroki zakres prac pielęgnacyjnych:
  • sadzenie rabat bylinowych, roślin jednorocznych i cebulowych
  • cięcia fitosanitarne drzew i krzewów
  • leczenie drzew
  • chemiczna ochrona roślin i trawników
  • nawożenie