Program ochrony roślin owocowych

Ochrona Jabłoni

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Kwieciak jabłkowiecActara 25WG,
Calypso 480SC, Fastac 100EC, Mospilan 20SP
Tuż przed lub w okresie
pękania pąków, dni słoneczne, temp. 12°C
Zaraza ogniowaCuproflow
375SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC
W sadzie i w pobliżu, w
fazie nabrzmiewania pąków
Przed kwitnieniem
Parch jabłoniDelan 700WG,
Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC

Miedzian
Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,


Ardent 500SC,
Merpan 50WG
W fazie różowego pąka.

Rubigan ogranicza
występowanie owocnicy jabłkowej
Mączniak jabłoniNimrod 250EC, Tiotar 800SC,
Ipotar 600EC
Wycinanie porażonych pędów
Drobna plamistość liści
jabłoni
Dithane
455SC, Pomarsol Forte/Sadoplon, Captan 80WG
Od fazy różowego pąka
Miodówka jabłoniowa

Kwieciak jabłkowiec

Piędzik przedzimek i inne
gąsienice zjadające liście
Owadofos 540EC, Zolone
350EC, Karate Zeon 050CS, Mospilan 20SP
Tuż po pękaniu pąków.

W fazie zielonego pąka


W fazie różowego pąka
Zwójkówki liściowe


 

Namiotnik jabłoniowy
Sumithion
500EC, Sumithion Super 1000EC, Spin Tor 480SC, Insegar 25WPNurelle D
550SC, Basudin 600EW, Fastac 100EC
Od zielonego do różowego
pąka.

Tuż przed kwitnieniemNa początku różowego pąka.
PrzędziorkiApollo 500SC,
Nissorun 050EC
Na początku wylęgania się
larw
Promanal
60EC, Paroil 95SC
Od pękania pąków do
pierwszych liści
Magus 200SC,
Pennstyl 600SC, Ortus 05SC
Faza różowego pąka
MszyceAztec 140EW,
Mospilan 20 SP, Sumithion Super 1000EC
Po pojawieniu
się mszyc
Pordzewiacz jabłoniowyOrtus 05SC


Euparen Multi
50WG
Faza różowego pąka.

Obniża populację
przędziorków
Okres kwitnienia
Mączniak jabłoniNimrod 250ECOd początku kwitnienia
Parch jabłoniDelan 700WG,
Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC


Miedzian
Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,

Ardent 500SC,
Merpan 50WG
Stosować przede wszystkim
program zapobiegawczy
Szara pleśńEuparen Multi
50WG/WP, Mythos 300SC, Chorus 75WG
Jednokrotny oprysk w
okresie opadania płatków
Zaraza ogniowaCuproflow
375SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC
Początek i pełnia
kwitnienia tylko w sadach zagrożonych
Zgnilizna pierścieniowa
podstawy pnia
Aliette 80WPPod koniec kwitnienia
opryskać podstawę pnia i glebę wokół.

0,5 l/1 drzewo. Powtórzyć
po miesiącu.
W okresie do czerwcowego opadania zawiązków
Parch jabłoniDelan 700WG,
Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC


Miedzian
Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,

Ardent 500SC,
Merpan 50WG
Stosować przede wszystkim
program zapobiegawczy
Mączniak jabłoniNimrod 250EC,


 Siarkol Extra 80WP, Tiowol
800SC, Ipotar 600SC
Stosować w dni pochmurne
lub nocą, temp. do 25ºC
Zgnilizny owoców, choroby
kory i drewna
Topsin M 500SC,
Sarfun 500SC
Stosować po
gradobiciu
Zaraza ogniowaCukarb 350SC, Champion
50WP, Miedzian Extra 350SC
2-3 opryski co 2 tygodnie
Drobna plamistość liści
jabłoni
Dithane M45
80WP, Thiram Granuflo 80WG, Captan 80WG
Od końca kwitnienia co 14
dni
Znamionówka tarniówka

I pokolenie
Owadofos 540EC, Zolone
350EC, Karate Zeon 050CS
Tuż po kwitnieniu
Mszyca jabłoniowo-babkowa

Mszyca jabłoniowa
Aztec 140EW, Mospilan 20SP,
Calypso 480SC, Zolone 350EC Karate Zeon 050CS
Tuż po kwitnieniu
Bawełnica korówkaPirimor
500WG, Aztec 140EW, Actara 25WG
Dodać
zwilżacza
Owocnica jabłkowaCalypso
480EC, Mospilan 20SP, Sumithion Super 1000EC
Przed końcem
opadania płatków
Zwójka czerwcóweczkaCalypso
480EC, Mospilan 20SP, Sumithion Super 1000EC
5-10 dni po
kwitnieniu
Skorupik jabłoniowyOwadofos
540EC, Zolone 350EC
W czasie
wylęgania larw
Toczyk gruchowiaczek

Pasynek jabłonik


Szrotówek białaczek – I
pokolenie
Calypso
480EC, Mospilan 20SP, Decis 2,5EC, Talstar 100EC, Nomolt 150SC, Runner 240SC
Pod koniec opadania płatków
kwiatowych, w razie potrzeby powtórzyć po 7-10 dniach
Zwójkówki liścioweInsegar 25WPKilka dni po kwitnieniu
Pryszczarek jabłoniakOwadofos
540EC, Sumithion 500EC, Basudin 600EW
Tuż po kwitnieniu,
powtórzyć po 10-14 dniach
Ogrodnica niszczylistkaZolone 350 ECW czasie lotu chrząszczy.
Opryskać też podłoże sadu
Przędziorek owocowiec

Przędziorek chmielowiec


Inne gatunki przędziorków
Apollo 500SC, Nissorun
050EC

Magus 200SC, Omite 570EW,
Ortus 05SC, Sanmite 20WP
Pordzewiacz jabłoniowyOmite 570EW, Ortus 05SC, Bi
58 Nowy
Owocówka jabłkóweczka

 I pokolenie
Insegar 25WPPoczątek lotu motyli
Calypso
480SC, Mospilan 20SP, Steward 30WG
W czasie lotu i składania
jaj
Owadofos
540EC, Sumithion 500EC, Karate Zeon 050CS
Faza rozwoju jaj „czarna
główka”
Appeal 04PA2-3 krople/1 drzewo. Na 2/3
wysokości korony, spodnia strona
Zwójka koróweczka


Przeziernik jabłoniowiec
Owadofos 540EC, Sumithion
500EC, Decis 2,5EC,

Fastac 100 EC
Opryskiwać pnie i grube
konary na pocz. VI, powtórzyć 2 razy co 14 dni
Wzrost owoców po opadzie czerwcowym
Parch jabłoniDelan 700WG,
Ventop 350SC, Euparen Multi 50WG/WP,

Dithane
455SC, Polyram 70WG, Captan 50WP,Ardent 500SC, Merpan 50WG
Zabiegi wykonywać tylko w
okresach długotrwałych opadów
Mączniak jabłoniNimrod 250EC,


 Siarkol Extra 80WP, Tiowol
800SC, Ipotar 600SC
Stosować tylko przy
silniejszych porażeniach (30-40%)
Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna
Topsin M 500SC,
Sarfun 500SC
Stosować tylko
po gradobiciu
Brunatna zgnilizna drzew
ziarkowych
Baycor 25WP,
Pomarsol Forte 80WG, Sadoplon 75WP
Oprysk tuż po czerwcowym
opadzie
Drobna plamistość liści
jabłoni
Dithane
455SC, Neo Tec, Thiram Granuflo 80WG
Od końca kwitnienia co 14
dni
Zaraza ogniowaMiedzian Extra 350SC,
Miedzian 50WP/WG
Po gradobiciach
Owocówka jabłkóweczka

II pokolenie
Insegar 25WPPoczątek lotu motyli
Calypso
480SC, Mospilan 20SP, Steward 30WG
W czasie lotu i składania
jaj
Owadofos
540EC, Spin Tor 480SC, Basudin 600EW
Faza rozwoju jaj „czarna
główka”
Mszyca jabłoniowo-babkowa


Mszyca jabłoniowa
Aztec 140EW, Mospilan 20SP,
Calypso 480SC, Piorun 200SL, Karate Zeon 050CS
Dodać zwilżacza
Przędziorek owocowiec

Przędziorek chmielowiec


Inne gatunki przędziorków
Magus 200SC,
Omite 570EW, Ortus 05SC, Sanmite 20WP
Opryski 2 poł.
VII, VIII
Pordzewiacz jabłoniowyOmite 570EW, Ortus 05SC, Bi
58 Nowy
Opryskiwać tylko późne
odmiany
Toczyk gruszowiaczek


Pasynek jabłonik

Szrotówek białaczek – II
pokolenie
Calypso
480EC, Mospilan 20SP, Nomolt 150SC,

Runner 240SC
W okresie intensywnego lotu
motyli II pokolenia.
Znamionówka tarniówka


II pokolenie
Owadofos
540EC, Dimilin 25WP, Nomolt 150SC,

Karate Zeon
050CS
Po pojawieniu się gąsienic(pocz. VIII)
Wznosik doparek

Namiotnica gruszowa
Po pojawieniu się gąsienic


(k. VII – pocz. VIII)
Zwójkówki liściowe

Pokolenie letnie
Steward 30WG,
Runner 240SC, Sumithion Super 1000EC, , Mospilan 20SP, Admiral 100EC
W czasie wylęgania się larw
Zwójkówki liściowe


Pokolenie jesienne
Opryskiwać tylko odmiany
późne
Ukośnica szczawiówkaSumithion
Super 1000EC, Owadofos 540EC
Zwalczać chwasty w sadach i na obrzeżach, szczególnie rdesty i szczaw.
Bawełnica korówkaAztec 140EW, Actara 25WG
Po zbiorze
Parch jabłoniMocznik (4-5%)Po I przymrozkach (k.X-p.XI) obficie opryskać drzewa (1000 l. cieczy na hektar).

Ochrona Grusz

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Rak drzew i inne grzybowe
patogeny ran
Funaben 03PA,
Dendromal 03PA, Tervonal-F 01PA/PA,

Baumwachs Pomona
PA


Topsin M 500SC,
Cukarb 350SC
Zabezpieczać rany
bezpośrednio po cięciu.

Oprysk natychmiastowy po
wiosennym formowaniu
Zaraza ogniowaMiedzian Extra
350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC,
W fazie nabrzmiewania pąków
Miodówka gruszowa plamistaActara 25WG, Mospilan 20SPPo 3-4 dniowym ociepleniu,
z użyciem zwilżacza, dokładny oprysk w ciepły (>12ºC), słoneczny dzień.
Przed kwitnieniem
Parch gruszySyllit/Carpene
65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,

Polyram 70WG,
Captan 80WG, Dithane 455SC
W fazie
pękania pąków
Paciornica gruszowiankaBasudin
600EW, Bulldock 025EC
W fazie
zielonego pąka
Piędzik przedzimek i inne
gąsienice zjadające liście,

Zwójkówki,


Mszyce


przędziorki
W przypadku pojawienia się
szkodników zwalczać tymi samymi preparatami i w tych samych terminach co na
jabłoniach.
Kwieciak jabłkowiecOwadofos 540EC, Zolone
350SC
W fazie zielonego pąka
Miodówka gruszowa plamista


Miodówka czerwona
Insegar 25WP, Admiral
100EC, Mospilan 20SP
Zabieg wykonać tuż przed
kwitnieniem
Kwitnienie
Parch gruszySyllit/Carpene
65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,

Polyram 70WG,
Captan 80WG, Dithane 455SC
Na początku i w pełni
kwitnienia opryskiwać tylko w czasie długotrwałych opadów
Zaraza ogniowaMiedzian Extra
350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC,
W razie potrzeby. Większość
grusz jest podatna na zarazę ogniową
Miodówka gruszowa plamista

Miodówka czerwona
Insegar 25WP,
Admiral 100EC, Actara 25WG
Tuż po kwitnieniu. Dodać
zwilżacz!
Owocnica gruszowaOwadofos
540EC, Sumithion Super 1000EC, Zolone 350EC
Oprysk pod koniec opadania
płatków kwiatowych
Pryszczarek gruszowyOwadofos
540EC, Sumithion Super 1000EC, Basudin 600EW
Po zauważeniu pierwszych
uszkodzeń, powtórzyć po 10-14 dniach
Wzrost zawiązków do opadu czerwcowego
Parch gruszy

Biała plamistość liści
gruszy
Syllit/Carpene
65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,


Polyram 70WG,
Captan 80WG, Dithane 455SC
Zabiegi
stosować co 10-14 dni
Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna
Topsin M 500SCStosować zwłaszcza po
gradobiciu
Zaraza ogniowaMiedzian Extra
350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC
W razie wystąpienia choroby
Kwieciak gruszowiecOwadofos 540ECPoczątek żerowania
chrząszczy, (pocz. VI)
PrzędziorkiMagus 200SC,
Nissorun 050EC, Pennstyl 600SC
W razie
wystąpienia szkodnika
SzpecieleBi 58 Nowy, Danadim 400EC,
Dimezyl 400EC
W razie
wystąpienia szkodnika
Owocówka jabłkóweczkaJak dla jabłoniJak dla
jabłoni
Wzrost owoców po opadzie czerwcowym
Parch gruszySadoplon
75WP, Captan 80WG, Dithane 455SC,


Merpan 80WG,
Pomarsol Forte 80WG
Stosować tylko na późne
odmiany grusz w okresie długotrwałych opadów
Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna
Topsin M 500SCStosować po gradobiciu
Zaraza ogniowaMiedzian Extra 350SC,
Cuproxat 345SC
Stosować w czasie
wystąpienia choroby. Ważny zabieg po gradobiciu
Odmiany mało podatne na
zarazę ogniową: ‘Lukasówka’

Odmiany średnio podatne na
zarazę ogniową: ‘Bera Hardy’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’


Odmiany podatne na zarazę
ogniową: ‘Bonkreta Williamsa’, ‘General Leclerc’, ‘Komisówka’, ‘Triumf
Packhama’
Zamieranie gruszyBardzo ważne systematyczne
lustracje i usuwanie porażonych drzew
Miodówka gruszowa plamistaInsegar 25WP,
Rimon 100EC, Actara 25WG, Admiral 100EC
3 dek. VI, dodać zwilżacz.
Na roślinach pokrytych rosą miodową zabieg wykonywać wieczorem, najlepiej po
ulewnym deszczu.
Śluzownica ciemnaOwadofos
540EC
W razie wystąpienia

Ochrona śliw

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Grzybowe patogeny ran

Rak bakteryjny
Funaben 03PA,
Dendromal 03PA, Tervonal-F 01PA/PA,


Baumwachs Pomona
PA

Topsin M 500SC,
Cukarb 350SC
Zabezpieczać rany
bezpośrednio po cięciu, zwłaszcza gdzie występuje srebrzystość liści
Torbiel śliwekSyllit/Carpene
65WP, Efuzin 500SC
Obfity oprysk na krótko
przed pękaniem pąków liściowych
Przed kwitnieniem
Torbiel śliwekSyllit/Carpene
65WP, Efuzin 500SC, Miedzian 50WP
Na początku
białego pąka
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Miedzian 50WP, Topsin M
50WP, Baycor 25WP,

Punch Bis 400EC
Tuż przed kwitnieniem
MszyceAztec 140EW, Mospilan 20SP,
Karate Zeon 050CS
W fazie zielonego pąka,
temperatura >12ºC.

Ogranicza
rozprzestrzenianie się szarki
Misecznik śliwowyParoil 95SC, Promanal 60ECW fazie pękania i zielonego
pąka
Zolone 350EC,
Owadofos 540EC, Sumithion 500EC
Między zielonym, a białym
pąkiem
Piędzik przedzimek

Zwójkówki i inne gąsienice


zjadające liście
Zolone 350EC, Owadofos
540EC, Fastac 100EC
W fazie białego pąka, w
razie potrzeby powtórzyć po kwitnieniu
PrzędziorkiParoil 95SC, Promanal 60ECW fazie pękania i zielonego
pąka
Apollo 500SC,
Nissorun 050EC, Para Sommer 75EC
Między zielonym, a białym
pąkiem
Omite 570EW, Sanmite 25WP,
Magus 200SC
Pod koniec białego pąka,
>3/liść
Po kwitnieniu
SzarkaZwalczanie mszyc ogranicza
rozprzestrzenianie się choroby. W przypadku wystąpienia choroby usuwać całe
drzewa.
Owocnica żółtoroga


Owocnica jasna

Mszyce
Mospilan 20SP, Owadofos
540EC, Zolone 350EC
Koniec opadania płatków
kwiatowych
Pordzewiacz śliwowyOmite 570EWFaza opadania płatków
kwiatowych, w razie potrzeby powtórzyć po 14 dniach
PrzędziorkiOmite 570EW,
Nissuron 050EC, Magus 200SC
Przy
liczebności >3/liść
Koniec maja lub początek czerwca
SzarkaZwalczanie mszyc ogranicza
rozprzestrzenianie się choroby. W przypadku wystąpienia choroby usuwać całe
drzewa.
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych

Dziurkowatość liści
Horizon/Orius
250EW,


 

Topsin M
500SC, Baycor 25WP
3 tyg. po kwitnieniu i 7
dni przed zbiorem


3-4 razy co 14 dni
Owocówka śliwkóweczka

I pokolenie
Isegar 25WPNa pocz. masowego lotu
motyli
Mospilan 20SP, Steward
30WG, Nomolt 150SC
Masowy lot motyli i
składanie jaj
Sumithion
500EC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC
“czarna główka” w rozwoju
jaj
MszyceMospilan 20SP, Aztec 140EW,
Zolone 350EC
W razie konieczności
PrzędziorkiOmite 570EW,
Nissuron 050EC, Magus 200SC
Przy
liczebności >5/liść
Pordzewiacz śliwowyOmite 570EWW razie
konieczności
Koniec lipca – początek sierpnia
SzarkaPowtórzyć lustrację sadu.
Drzewa chore usuwać
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Horizon/Orius
250EW,


Topsin M
500SC, Baycor 25WP
Owocówka śliwkóweczka

II pokolenie
Isegar 25WPW czasie masowego lotu
motyli

(2 poł. VII)
Mospilan 20SP, Steward
30WG, Runner 240SC
Masowy lot motyli i
składanie jaj
Spin Tor
480SC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC
“czarna główka” w rozwoju
jaj
Znamionówka tarniówka

II pokolenie
Sumithion
500EC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC
Z chwilą pojawienia się
gąsienic
PrzędziorkiOmite 570EW,
Sanmite 20WP, Magus 200SC
Przy
liczebności >7/liść

Ochrona czereśni i wiśni

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Grzybowe patogeny ranFunaben 03Pa + Miedzian
50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA
Zabezpieczać rany po
każdorazowym cięciu
Rak bakteryjnyMiedzian Extra 350SC,
Cukarb 350SC, Champion 50WP
W okresie nabrzmiewania
pąków
Licinek tarninaczekOwadofos
540EC, Sumithion 500EC, Fastac 100EC
Zwalczać od nabrzmiewania
do pękania pąków
Przed kwitnieniem
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Baycor 25WP,
Ronilan 500SC, Rovral FLO 255SC,


Kuprosal 60WP
Dwukrotny oprysk, na
początku i w pełni kwitnienia
MszyceAztec 140EW,
Calypso 480SC, Mospilan 20SP
W przypadku
wystąpienia
Piędzik przedzimek

Inne gąsienice zjadające
liście
Owadofos 540EC, Zolone
350EC, Fastac 100EC
Na początku białego pąka
Przędziorek owocowiec

Inne przędziorki
Promanal
60EC, Paroil 95EC


Apollo 500SC,
Nissorun 10EC

Omite 30WP
Obfity oprysk całej
rośliny.


W razie wystąpienia
szkodnika

Przy
liczebności >3/liść
Okres kwitnienia
Rak bakteryjny


Dziurkowatość liści
Miedzian Extra 350SC,
Champion 50WP, Mag 50WP
Tylko w czasie opadów
deszczu
Po kwitnieniu
Drobna plamistość liści
drzew pestkowych
Syllit/Carpene
65WP, Efuzin 500SC, Delan 700WG
Pierwszy oprysk
bezpośrednio po kwitnieniu, następne dwa co 14 dni
Gorzka zgnilizna wiśniCaptan 80WP, Merpan 50WP,
Sadoplon 75WP
Pierwszy oprysk po około 3
tygodniach od zakończenia kwitnienia i powtórzyć 2-3 razy co 14 dni
Rak bakteryjnyMiedzian Extra 350SC,
Champion 50WP, Mag 50WP
Kwieciak pestkowiecOwadofos 540EC, Sumithion
Super 1000
Tuż po kwitnieniu w okresie
lotu chrząszczy
Przędziorek chmielowiec

i inne przędziorki
Omite 30WP,
Magus 200SC
Przy
liczebności >5/liść
Nasionnica trześniówkaOwadofos 540EC, Mospilan
20SP, Fastac 100EC
W razie konieczności po
stwierdzeniu lotu much.
MszyceAztec 140EW,
Calypso 480SC, Mospilan 20SP
W przypadku
wystąpienia
Śluzownica ciemnaDecis 2,5EC,
Owadofos 540EC
W przypadku
wystąpienia
Po zbiorze owoców
Drobna plamistość liści
drzew pestkowych
Syllit/Carpene
65WP, Efuzin 500SC, Delan 700WG

Rubigan 12EC
Tylko w czasie obfitych
opadów deszczu
PrzędziorkiOmite 30WP,
Magus 200SC, Nissorun 050EC
W przypadku
wystąpienia
Śluzownica ciemnaOwadofos 540ECW przypadku
wystąpienia
W okresie opadania liści
Rak bakteryjnyMiedzian Extra 350SC,
Champion 50WP, Mag 50WP

Ochrona brzoskwinii

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Kędzierzawość liści
brzoskwini
Miedzian
Extra 350SC
Jesienny oprysk po
opadnięciu liści
Syllit/Carpene
65WP, Efuzin 500SC,
Oprysk przy temp. > 6ºC, w
okresie nabrzmiewania pąków liściowych
Rak bakteryjnyMiedzian 50WPW fazie nabrzmiewania pąków
Rak bakteryjny


Choroby kory i drewna
Funaben 03Pa + Miedzian
50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA
Zabezpieczać rany po
każdorazowym cięciu
Skośnik brzoskwiniaczekKarate 025ECW fazie różwego pąka
Po kwitnieniu
Mączniak prawdziwy
brzoskwini
Topsin M 500SCPo opadnięciu okwiatu
Parch brzoskwiniCaptan 80WG,
Merpan 50WP, Topsin M 500SC
Po opadnięciu okwiatu
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Na miesiąc przed
dojrzewaniem owoców
SzarkaChore drzewa usuwać.
Ochrona przed mszycami ogranicza rozprzestrzenianie się choroby
MszyceAztec 140EW, Mospilan 20SP,
Fastac 100EC
W przypadku wystąpienia
SzpecieleBi 58 Nowy, Danadim 400 EC,
Dimezyl 400EC
Tuż po kwitnieniu
ZmienikiKarate 025ECW przypadku wystąpienia
Piędzik przedzimek

Znamionówka tarniówka


inne gąsienice zjadające
liście
Zolone 350 EC, Fastac 100ECW przypadku wystąpienia
PrzędziorkiOmite 30WP,
Magus 200SC, Sanmite 20WP
Przy
liczebności >5/liść
Zwójka koróweczkaSumithion
Super 1000EC, Fastac 100EC, Decis 2,5EC
Obfity 2-3 krotny oprysk
konarów i pni drzew w połowie VI, co 14 dni
Okres opadania liści
Rak bakteryjnyMiedzian 50WG, Funguran-OH
50WP
Leucostomoza drzew
pestkowych
Topsin M 500SCPo opadnięciu 50% liści

Ochrona moreli

Choroba/szkodnikŚrodki chemiczneUwagi
Okres bezlistny
Grzybowe choroby kory i
drewna
Funaben 03Pa + Miedzian
50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA
Zabezpieczać rany po
każdorazowym cięciu
Rak bakteryjnyMiedzian 50WPW fazie nabrzmiewania pąków
Przed kwitnieniem
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Topsin M
500SC, Miedzian Extra 350SC, Kocide 101WP
Tuż przed kwitnieniem i
powtórzyć w pełni kwitnienia
Okres kwitnienia
Rak bakteryjnyFunguran OH
50WP, Kocide 101WP, Mag 50 WP
Przy dużej wilgotności
powietrza w okresie kwitnienia
Po kwitnieniu
Parch brzoskwiniCaptan 80WG,
Merpan 50WP, Topsin M 500SC
Po opadnięciu okwiatu
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Na miesiąc przed
dojrzewaniem owoców
SzarkaChore drzewa usuwać.
Ochrona przed mszycami ogranicza rozprzestrzenianie się choroby
Piędzik przedzimek

inne gąsienice zjadające
liście
Zolone 350 EC, Fastac
100EC, Karate Zeon 050 CS
W przypadku wystąpienia
Zwójka koróweczkaSumithion
Super 1000EC, Fastac 100EC, Decis 2,5EC
Obfity 2-3 krotny oprysk
konarów i pni drzew w połowie VI, co 14 dni
Okres opadania liści
Leucostomoza drzew
pestkowych
Topsin M 500SCPo opadnięciu 50% liści