Program ochrony drzew owocowych


OCHRONA JABŁONI

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Kwieciak jabłkowiec

Actara 25WG, Calypso 480SC, Fastac 100EC, Mospilan 20SP

Tuż przed lub w okresie pękania p±ków, dni słoneczne, temp. 12°C

Zaraza ogniowa

Cuproflow 375SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC

W sadzie i w pobliżu, w fazie nabrzmiewania p±ków

Przed kwitnieniem

Parch jabłoni

Delan 700WG, Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,

Ardent 500SC, Merpan 50WG

W fazie różowego p±ka.

Rubigan ogranicza występowanie owocnicy jabłkowej

M±czniak jabłoni

Nimrod 250EC, Tiotar 800SC, Ipotar 600EC

Wycinanie porażonych pędów

Drobna plamisto¶ć li¶ci jabłoni

Dithane 455SC, Pomarsol Forte/Sadoplon, Captan 80WG

Od fazy różowego p±ka

Miodówka jabłoniowa

Kwieciak jabłkowiec

Piędzik przedzimek i inne g±sienice zjadaj±ce li¶cie

Owadofos 540EC, Zolone 350EC, Karate Zeon 050CS, Mospilan 20SP

Tuż po pękaniu p±ków.

W fazie zielonego p±ka

W fazie różowego p±ka

Zwójkówki li¶ciowe

 

Namiotnik jabłoniowy

Sumithion 500EC, Sumithion Super 1000EC, Spin Tor 480SC, Insegar 25WP

Nurelle D 550SC, Basudin 600EW, Fastac 100EC

Od zielonego do różowego p±ka.

Tuż przed kwitnieniem

Na pocz±tku różowego p±ka.

Przędziorki

Apollo 500SC, Nissorun 050EC

Na pocz±tku wylęgania się larw

Promanal 60EC, Paroil 95SC

Od pękania p±ków do pierwszych li¶ci

Magus 200SC, Pennstyl 600SC, Ortus 05SC

Faza różowego p±ka

Mszyce

Aztec 140EW, Mospilan 20 SP, Sumithion Super 1000EC

Po pojawieniu się mszyc

Pordzewiacz jabłoniowy

Ortus 05SC

Euparen Multi 50WG

Faza różowego p±ka.

Obniża populację przędziorków

Okres kwitnienia

M±czniak jabłoni

Nimrod 250EC

Od pocz±tku kwitnienia

Parch jabłoni

Delan 700WG, Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,

Ardent 500SC, Merpan 50WG

Stosować przede wszystkim program zapobiegawczy

Szara ple¶ń

Euparen Multi 50WG/WP, Mythos 300SC, Chorus 75WG

Jednokrotny oprysk w okresie opadania płatków

Zaraza ogniowa

Cuproflow 375SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC

Pocz±tek i pełnia kwitnienia tylko w sadach zagrożonych

Zgnilizna pier¶cieniowa podstawy pnia

Aliette 80WP

Pod koniec kwitnienia opryskać podstawę pnia i glebę wokół.

0,5 l/1 drzewo. Powtórzyć po miesi±cu.

W okresie do czerwcowego opadania zawi±zków

Parch jabłoni

Delan 700WG, Ventop 350SC, Discus 500WG, Rubigan 12EC

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Champion 50WP,

Ardent 500SC, Merpan 50WG

Stosować przede wszystkim program zapobiegawczy

M±czniak jabłoni

Nimrod 250EC,

 Siarkol Extra 80WP, Tiowol 800SC, Ipotar 600SC

 

Stosować w dni pochmurne lub noc±, temp. do 25ºC

Zgnilizny owoców, choroby kory i drewna

Topsin M 500SC, Sarfun 500SC

Stosować po gradobiciu

Zaraza ogniowa

Cukarb 350SC, Champion 50WP, Miedzian Extra 350SC

2-3 opryski co 2 tygodnie

Drobna plamisto¶ć li¶ci jabłoni

Dithane M45 80WP, Thiram Granuflo 80WG, Captan 80WG

Od końca kwitnienia co 14 dni

Znamionówka tarniówka

I pokolenie

Owadofos 540EC, Zolone 350EC, Karate Zeon 050CS

Tuż po kwitnieniu

Mszyca jabłoniowo-babkowa

Mszyca jabłoniowa

Aztec 140EW, Mospilan 20SP, Calypso 480SC, Zolone 350EC Karate Zeon 050CS

Tuż po kwitnieniu

Bawełnica korówka

Pirimor 500WG, Aztec 140EW, Actara 25WG

Dodać zwilżacza

Owocnica jabłkowa

Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Sumithion Super 1000EC

Przed końcem opadania płatków

Zwójka czerwcóweczka

Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Sumithion Super 1000EC

5-10 dni po kwitnieniu

Skorupik jabłoniowy

Owadofos 540EC, Zolone 350EC

W czasie wylęgania larw

Toczyk gruchowiaczek

Pasynek jabłonik

Szrotówek białaczek – I pokolenie

Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Decis 2,5EC, Talstar 100EC, Nomolt 150SC, Runner 240SC

Pod koniec opadania płatków kwiatowych, w razie potrzeby powtórzyć po 7-10 dniach

Zwójkówki li¶ciowe

Insegar 25WP

Kilka dni po kwitnieniu

Pryszczarek jabłoniak

Owadofos 540EC, Sumithion 500EC, Basudin 600EW

Tuż po kwitnieniu, powtórzyć po 10-14 dniach

Ogrodnica niszczylistka

Zolone 350 EC

W czasie lotu chrz±szczy. Opryskać też podłoże sadu

Przędziorek owocowiec

Przędziorek chmielowiec

Inne gatunki przędziorków

Apollo 500SC, Nissorun 050EC

Magus 200SC, Omite 570EW, Ortus 05SC, Sanmite 20WP

 

Pordzewiacz jabłoniowy

Omite 570EW, Ortus 05SC, Bi 58 Nowy

 

Owocówka jabłkóweczka

 I pokolenie

Insegar 25WP

Pocz±tek lotu motyli

Calypso 480SC, Mospilan 20SP, Steward 30WG

W czasie lotu i składania jaj

Owadofos 540EC, Sumithion 500EC, Karate Zeon 050CS

Faza rozwoju jaj „czarna główka”

Appeal 04PA

2-3 krople/1 drzewo. Na 2/3 wysoko¶ci korony, spodnia strona

Zwójka koróweczka

Przeziernik jabłoniowiec

Owadofos 540EC, Sumithion 500EC, Decis 2,5EC,

Fastac 100 EC

 

Opryskiwać pnie i grube konary na pocz. VI, powtórzyć 2 razy co 14 dni

Wzrost owoców po opadzie czerwcowym

Parch jabłoni

Delan 700WG, Ventop 350SC, Euparen Multi 50WG/WP,

Dithane 455SC, Polyram 70WG, Captan 50WP,Ardent 500SC, Merpan 50WG

Zabiegi wykonywać tylko w okresach długotrwałych opadów

M±czniak jabłoni

Nimrod 250EC,

 Siarkol Extra 80WP, Tiowol 800SC, Ipotar 600SC

Stosować tylko przy silniejszych porażeniach (30-40%)

Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna

Topsin M 500SC, Sarfun 500SC

Stosować tylko po gradobiciu

Brunatna zgnilizna drzew ziarkowych

Baycor 25WP, Pomarsol Forte 80WG, Sadoplon 75WP

Oprysk tuż po czerwcowym opadzie

Drobna plamisto¶ć li¶ci jabłoni

Dithane 455SC, Neo Tec, Thiram Granuflo 80WG

Od końca kwitnienia co 14 dni

Zaraza ogniowa

Miedzian Extra 350SC, Miedzian 50WP/WG

Po gradobiciach

Owocówka jabłkóweczka

II pokolenie

Insegar 25WP

Pocz±tek lotu motyli

Calypso 480SC, Mospilan 20SP, Steward 30WG

W czasie lotu i składania jaj

Owadofos 540EC, Spin Tor 480SC, Basudin 600EW

Faza rozwoju jaj „czarna główka”

Mszyca jabłoniowo-babkowa

Mszyca jabłoniowa

Aztec 140EW, Mospilan 20SP, Calypso 480SC, Piorun 200SL, Karate Zeon 050CS

Dodać zwilżacza

Przędziorek owocowiec

Przędziorek chmielowiec

Inne gatunki przędziorków

Magus 200SC, Omite 570EW, Ortus 05SC, Sanmite 20WP

Opryski 2 poł. VII, VIII

Pordzewiacz jabłoniowy

Omite 570EW, Ortus 05SC, Bi 58 Nowy

Opryskiwać tylko póĽne odmiany

Toczyk gruszowiaczek

Pasynek jabłonik

Szrotówek białaczek – II pokolenie  

Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Nomolt 150SC,

Runner 240SC

W okresie intensywnego lotu motyli II pokolenia.

Znamionówka tarniówka

II pokolenie

Owadofos 540EC, Dimilin 25WP, Nomolt 150SC,

Karate Zeon 050CS

Po pojawieniu się g±sienic

(pocz. VIII)

Wznosik doparek

Namiotnica gruszowa

Po pojawieniu się g±sienic

(k. VII – pocz. VIII)

Zwójkówki li¶ciowe

Pokolenie letnie

Steward 30WG, Runner 240SC, Sumithion Super 1000EC, , Mospilan 20SP, Admiral 100EC

W czasie wylęgania się larw

Zwójkówki li¶ciowe

Pokolenie jesienne

Opryskiwać tylko odmiany póĽne

Uko¶nica szczawiówka

Sumithion Super 1000EC, Owadofos 540EC

Zwalczać chwasty w sadach i na obrzeżach, szczególnie rdesty i szczaw.

Bawełnica korówka

Aztec 140EW, Actara 25WG

 

Po zbiorze

Parch jabłoni

Mocznik (4-5%)

Po I przymrozkach (k.X-p.XI) obficie opryskać drzewa (1000 l. cieczy na hektar).

OCHRONA GRUSZ

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Rak drzew i inne grzybowe patogeny ran

Funaben 03PA, Dendromal 03PA, Tervonal-F 01PA/PA,

Baumwachs Pomona PA

Topsin M 500SC, Cukarb 350SC

Zabezpieczać rany bezpo¶rednio po cięciu.

Oprysk natychmiastowy po wiosennym formowaniu

Zaraza ogniowa

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC,

W fazie nabrzmiewania p±ków

Miodówka gruszowa plamista

Actara 25WG, Mospilan 20SP

Po 3-4 dniowym ociepleniu, z użyciem zwilżacza, dokładny oprysk w ciepły (>12ºC), słoneczny dzień.

Przed kwitnieniem

Parch gruszy

Syllit/Carpene 65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,

Polyram 70WG, Captan 80WG, Dithane 455SC

W fazie pękania p±ków

Paciornica gruszowianka

Basudin 600EW, Bulldock 025EC

W fazie zielonego p±ka

Piędzik przedzimek i inne g±sienice zjadaj±ce li¶cie,

Zwójkówki,

Mszyce

przędziorki

 

W przypadku pojawienia się szkodników zwalczać tymi samymi preparatami i w tych samych terminach co na jabłoniach.

Kwieciak jabłkowiec

Owadofos 540EC, Zolone 350SC

W fazie zielonego p±ka

Miodówka gruszowa plamista

Miodówka czerwona

Insegar 25WP, Admiral 100EC, Mospilan 20SP

Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem

Kwitnienie

Parch gruszy

Syllit/Carpene 65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,

Polyram 70WG, Captan 80WG, Dithane 455SC

Na pocz±tku i w pełni kwitnienia opryskiwać tylko w czasie długotrwałych opadów

Zaraza ogniowa

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC,

W razie potrzeby. Większo¶ć grusz jest podatna na zarazę ogniow±

Miodówka gruszowa plamista

Miodówka czerwona

Insegar 25WP, Admiral 100EC, Actara 25WG

Tuż po kwitnieniu. Dodać zwilżacz!

Owocnica gruszowa

Owadofos 540EC, Sumithion Super 1000EC, Zolone 350EC

Oprysk pod koniec opadania płatków kwiatowych

Pryszczarek gruszowy

Owadofos 540EC, Sumithion Super 1000EC, Basudin 600EW

Po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, powtórzyć po 10-14 dniach

Wzrost zawi±zków do opadu czerwcowego

Parch gruszy

Biała plamisto¶ć li¶ci gruszy

Syllit/Carpene 65WP, Ardent 500SC, Discus 500WG,

Polyram 70WG, Captan 80WG, Dithane 455SC

Zabiegi stosować co 10-14 dni

Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna

Topsin M 500SC

Stosować zwłaszcza po gradobiciu

Zaraza ogniowa

Miedzian Extra 350SC, Cuproflow 375SC, Cukarb 350SC

W razie wyst±pienia choroby

Kwieciak gruszowiec

Owadofos 540EC

Pocz±tek żerowania chrz±szczy, (pocz. VI)

Przędziorki

Magus 200SC, Nissorun 050EC, Pennstyl 600SC

W razie wyst±pienia szkodnika

Szpeciele

Bi 58 Nowy, Danadim 400EC, Dimezyl 400EC

W razie wyst±pienia szkodnika

Owocówka jabłkóweczka

Jak dla jabłoni

Jak dla jabłoni

Wzrost owoców po opadzie czerwcowym

Parch gruszy

Sadoplon 75WP, Captan 80WG, Dithane 455SC,

Merpan 80WG, Pomarsol Forte 80WG

Stosować tylko na póĽne odmiany grusz w okresie długotrwałych opadów

Zgnilizny owoców

Choroby kory i drewna

Topsin M 500SC

Stosować po gradobiciu

Zaraza ogniowa

Miedzian Extra 350SC, Cuproxat 345SC

Stosować w czasie wyst±pienia choroby. Ważny zabieg po gradobiciu

Odmiany mało podatne na zarazę ogniow±: ‘Lukasówka’

Odmiany ¶rednio podatne na zarazę ogniow±: ‘Bera Hardy’, ‘Faworytka’, ‘Konferencja’

Odmiany podatne na zarazę ogniow±: ‘Bonkreta Williamsa’, ‘General Leclerc’, ‘Komisówka’, ‘Triumf Packhama’

Zamieranie gruszy

Bardzo ważne systematyczne lustracje i usuwanie porażonych drzew

Miodówka gruszowa plamista

Insegar 25WP, Rimon 100EC, Actara 25WG, Admiral 100EC

3 dek. VI, dodać zwilżacz. Na ro¶linach pokrytych ros± miodow± zabieg wykonywać wieczorem, najlepiej po ulewnym deszczu.

¦luzownica ciemna

Owadofos 540EC

W razie wyst±pienia

OCHRONA ¦LIW

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Grzybowe patogeny ran

Rak bakteryjny

Funaben 03PA, Dendromal 03PA, Tervonal-F 01PA/PA,

Baumwachs Pomona PA

Topsin M 500SC, Cukarb 350SC

Zabezpieczać rany bezpo¶rednio po cięciu, zwłaszcza gdzie występuje srebrzysto¶ć li¶ci

Torbiel ¶liwek

Syllit/Carpene 65WP, Efuzin 500SC

Obfity oprysk na krótko przed pękaniem p±ków li¶ciowych

Przed kwitnieniem

Torbiel ¶liwek

Syllit/Carpene 65WP, Efuzin 500SC, Miedzian 50WP

Na pocz±tku białego p±ka

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Miedzian 50WP, Topsin M 50WP, Baycor 25WP,

Punch Bis 400EC

Tuż przed kwitnieniem

Mszyce

Aztec 140EW, Mospilan 20SP, Karate Zeon 050CS

W fazie zielonego p±ka, temperatura >12ºC.

Ogranicza rozprzestrzenianie się szarki

Misecznik ¶liwowy

Paroil 95SC, Promanal 60EC

W fazie pękania i zielonego p±ka

Zolone 350EC, Owadofos 540EC, Sumithion 500EC

Między zielonym, a białym p±kiem

Piędzik przedzimek

Zwójkówki i inne g±sienice

zjadaj±ce li¶cie

Zolone 350EC, Owadofos 540EC, Fastac 100EC

W fazie białego p±ka, w razie potrzeby powtórzyć po kwitnieniu

Przędziorki

Paroil 95SC, Promanal 60EC

W fazie pękania i zielonego p±ka

Apollo 500SC, Nissorun 050EC, Para Sommer 75EC

Między zielonym, a białym p±kiem

Omite 570EW, Sanmite 25WP, Magus 200SC

Pod koniec białego p±ka, >3/li¶ć

Po kwitnieniu

Szarka

Zwalczanie mszyc ogranicza rozprzestrzenianie się choroby. W przypadku wyst±pienia choroby usuwać całe drzewa.

Owocnica żółtoroga

Owocnica jasna

Mszyce

Mospilan 20SP, Owadofos 540EC, Zolone 350EC

Koniec opadania płatków kwiatowych

Pordzewiacz ¶liwowy

Omite 570EW

Faza opadania płatków kwiatowych, w razie potrzeby powtórzyć po 14 dniach

Przędziorki

Omite 570EW, Nissuron 050EC, Magus 200SC

Przy liczebno¶ci >3/li¶ć

Koniec maja lub pocz±tek czerwca

Szarka

Zwalczanie mszyc ogranicza rozprzestrzenianie się choroby. W przypadku wyst±pienia choroby usuwać całe drzewa.

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Dziurkowato¶ć li¶ci

Horizon/Orius 250EW,

 

Topsin M 500SC, Baycor 25WP

3 tyg. po kwitnieniu i 7 dni przed zbiorem

3-4 razy co 14 dni

Owocówka ¶liwkóweczka

I pokolenie

Isegar 25WP

Na pocz. masowego lotu motyli

Mospilan 20SP, Steward 30WG, Nomolt 150SC

Masowy lot motyli i składanie jaj

Sumithion 500EC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC

“czarna główka” w rozwoju jaj

Mszyce

Mospilan 20SP, Aztec 140EW, Zolone 350EC

W razie konieczno¶ci

Przędziorki

Omite 570EW, Nissuron 050EC, Magus 200SC

Przy liczebno¶ci >5/li¶ć

Pordzewiacz ¶liwowy

Omite 570EW

W razie konieczno¶ci

Koniec lipca – pocz±tek sierpnia

Szarka

Powtórzyć lustrację sadu. Drzewa chore usuwać

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Horizon/Orius 250EW,

Topsin M 500SC, Baycor 25WP

 

Owocówka ¶liwkóweczka

II pokolenie

Isegar 25WP

W czasie masowego lotu motyli

(2 poł. VII)

Mospilan 20SP, Steward 30WG, Runner 240SC

Masowy lot motyli i składanie jaj

Spin Tor 480SC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC

“czarna główka” w rozwoju jaj

Znamionówka tarniówka

II pokolenie

Sumithion 500EC, Owadofos 540EC, Zolone 350EC

Z chwil± pojawienia się g±sienic

Przędziorki

Omite 570EW, Sanmite 20WP, Magus 200SC

Przy liczebno¶ci >7/li¶ć

OCHRONA CZERE¦NI I WI¦NI

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Grzybowe patogeny ran

Funaben 03Pa + Miedzian 50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA

Zabezpieczać rany po każdorazowym cięciu

Rak bakteryjny

Miedzian Extra 350SC, Cukarb 350SC, Champion 50WP

W okresie nabrzmiewania p±ków

Licinek tarninaczek

Owadofos 540EC, Sumithion 500EC, Fastac 100EC

Zwalczać od nabrzmiewania do pękania p±ków

Przed kwitnieniem

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Baycor 25WP, Ronilan 500SC, Rovral FLO 255SC,

Kuprosal 60WP

Dwukrotny oprysk, na pocz±tku i w pełni kwitnienia

Mszyce

Aztec 140EW, Calypso 480SC, Mospilan 20SP

W przypadku wyst±pienia

Piędzik przedzimek

Inne g±sienice zjadaj±ce li¶cie

Owadofos 540EC, Zolone 350EC, Fastac 100EC

Na pocz±tku białego p±ka

Przędziorek owocowiec

Inne przędziorki

Promanal 60EC, Paroil 95EC

Apollo 500SC, Nissorun 10EC

Omite 30WP

Obfity oprysk całej ro¶liny.

W razie wyst±pienia szkodnika

Przy liczebno¶ci >3/li¶ć

Okres kwitnienia

Rak bakteryjny

Dziurkowato¶ć li¶ci

Miedzian Extra 350SC, Champion 50WP, Mag 50WP

Tylko w czasie opadów deszczu

Po kwitnieniu

Drobna plamisto¶ć li¶ci drzew pestkowych

Syllit/Carpene 65WP, Efuzin 500SC, Delan 700WG

Pierwszy oprysk bezpo¶rednio po kwitnieniu, następne dwa co 14 dni

Gorzka zgnilizna wi¶ni

Captan 80WP, Merpan 50WP, Sadoplon 75WP

Pierwszy oprysk po około 3 tygodniach od zakończenia kwitnienia i powtórzyć 2-3 razy co 14 dni

Rak bakteryjny

Miedzian Extra 350SC, Champion 50WP, Mag 50WP

 

Kwieciak pestkowiec

Owadofos 540EC, Sumithion Super 1000

Tuż po kwitnieniu w okresie lotu chrz±szczy

Przędziorek chmielowiec

i inne przędziorki

Omite 30WP, Magus 200SC

Przy liczebno¶ci >5/li¶ć

Nasionnica trze¶niówka

Owadofos 540EC, Mospilan 20SP, Fastac 100EC

W razie konieczno¶ci po stwierdzeniu lotu much.

Mszyce

Aztec 140EW, Calypso 480SC, Mospilan 20SP

W przypadku wyst±pienia

¦luzownica ciemna

Decis 2,5EC, Owadofos 540EC

W przypadku wyst±pienia

Po zbiorze owoców

Drobna plamisto¶ć li¶ci drzew pestkowych

Syllit/Carpene 65WP, Efuzin 500SC, Delan 700WG

Rubigan 12EC

Tylko w czasie obfitych opadów deszczu

Przędziorki

Omite 30WP, Magus 200SC, Nissorun 050EC

W przypadku wyst±pienia

¦luzownica ciemna

Owadofos 540EC

W przypadku wyst±pienia

W okresie opadania li¶ci

Rak bakteryjny

Miedzian Extra 350SC, Champion 50WP, Mag 50WP

 

            OCHRONA BRZOSKWINI

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Kędzierzawo¶ć li¶ci brzoskwini

Miedzian Extra 350SC

Jesienny oprysk po opadnięciu li¶ci

Syllit/Carpene 65WP, Efuzin 500SC,

Oprysk przy temp. > 6ºC, w okresie nabrzmiewania p±ków li¶ciowych

Rak bakteryjny

Miedzian 50WP

W fazie nabrzmiewania p±ków

Rak bakteryjny

Choroby kory i drewna

Funaben 03Pa + Miedzian 50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA

Zabezpieczać rany po każdorazowym cięciu

Sko¶nik brzoskwiniaczek

Karate 025EC

W fazie różwego p±ka

Po kwitnieniu

M±czniak prawdziwy brzoskwini

Topsin M 500SC

Po opadnięciu okwiatu

Parch brzoskwini

Captan 80WG, Merpan 50WP, Topsin M 500SC

Po opadnięciu okwiatu

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Na miesi±c przed dojrzewaniem owoców

Szarka

Chore drzewa usuwać. Ochrona przed mszycami ogranicza rozprzestrzenianie się choroby

Mszyce

Aztec 140EW, Mospilan 20SP, Fastac 100EC

W przypadku wyst±pienia

Szpeciele

Bi 58 Nowy, Danadim 400 EC, Dimezyl 400EC

Tuż po kwitnieniu

Zmieniki

Karate 025EC

W przypadku wyst±pienia

Piędzik przedzimek

Znamionówka tarniówka

inne g±sienice zjadaj±ce li¶cie

Zolone 350 EC, Fastac 100EC

W przypadku wyst±pienia

Przędziorki

Omite 30WP, Magus 200SC, Sanmite 20WP

Przy liczebno¶ci >5/li¶ć

Zwójka koróweczka

Sumithion Super 1000EC, Fastac 100EC, Decis 2,5EC

Obfity 2-3 krotny oprysk konarów i pni drzew w połowie VI, co 14 dni

Okres opadania li¶ci

Rak bakteryjny

Miedzian 50WG, Funguran-OH 50WP

 

Leucostomoza drzew pestkowych

Topsin M 500SC

Po opadnięciu 50% li¶ci

OCHRONA MORELI

Choroba/szkodnik

¦rodki chemiczne

Uwagi

Okres bezlistny

Grzybowe choroby kory i drewna

Funaben 03Pa + Miedzian 50WP 2%, Tervanol F 01PA/PA, Dendromal 03PA, Baumwachs Pomona PA

Zabezpieczać rany po każdorazowym cięciu

Rak bakteryjny

Miedzian 50WP

W fazie nabrzmiewania p±ków

Przed kwitnieniem

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Topsin M 500SC, Miedzian Extra 350SC, Kocide 101WP

Tuż przed kwitnieniem i powtórzyć w pełni kwitnienia

Okres kwitnienia

Rak bakteryjny

Funguran OH 50WP, Kocide 101WP, Mag 50 WP

Przy dużej wilgotno¶ci powietrza w okresie kwitnienia

Po kwitnieniu

Parch brzoskwini

Captan 80WG, Merpan 50WP, Topsin M 500SC

Po opadnięciu okwiatu

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Na miesi±c przed dojrzewaniem owoców

Szarka

Chore drzewa usuwać. Ochrona przed mszycami ogranicza rozprzestrzenianie się choroby

Piędzik przedzimek

inne g±sienice zjadaj±ce li¶cie

Zolone 350 EC, Fastac 100EC, Karate Zeon 050 CS

W przypadku wyst±pienia

Zwójka koróweczka

Sumithion Super 1000EC, Fastac 100EC, Decis 2,5EC

Obfity 2-3 krotny oprysk konarów i pni drzew w połowie VI, co 14 dni

Okres opadania li¶ci

Leucostomoza drzew pestkowych

Topsin M 500SC

Po opadnięciu 50% li¶ci

 

 04.05.2006  Strona główna